KLEERDER is wél helder en duidelijk in ICT.

KLEERDER kent een organisatiecultuur waar kwaliteit in combinatie met effectiviteit op nummer één staat.

Hierop aansluitend is de aanpak van KLEERDER nuchter en pragmatisch. We houden van een open en eerlijke communicatie waarbij onze professionals altijd het beste met u als klant voor hebben. KLEERDER werkt tijdens haar ICT-project zeer nauw met u samen, waardoor het niet ondenkbaar is dat u ook na werktijd en in het weekend contact met ons opneemt.

Door deze werkwijze zorgt KLEERDER ervoor dat de kloof tussen het gewenste en het geleverde geminimaliseerd wordt. Wij zijn als alle anderen uit op succes. Maar wel met u als klant, zonder pretenties, zonder grootspraak en absoluut gepassioneerd. ICT transparant: helder, duidelijker, KLEERDER!