Data Migration

Het migreren van data van het ene systeem naar het andere is een zeer delicate klus, maar ook eentje waar de roots van KLEERDER in liggen. Waar andere partijen beter zijn in het maken van de systemen en bijbehorende applicaties, heeft KLEERDER zich gespecialiseerd in het op elkaar laten aansluiten van de data. Want het hebben van een mooi systeem is nutteloos wanneer de data niet inzichtelijk of betrouwbaar is.

Ons bloed gaat sneller stromen van complexe migraties, zeker wanneer data uit verschillende bronnen aangeleverd worden. Verlies van de data is onder geen beding een optie, dus is het belangrijk dat dit zorgvuldig en nauwkeurig gebeurt. De senior consultants van KLEERDER hebben al vele migraties succesvol mogen voltooien met zo min mogelijk downtime.

Een succesvolle datamigratie volgens KLEERDER

Geen twee datamigraties zijn hetzelfde, dus hier kan geen standaardoplossing op losgelaten worden. Voor een succesvolle migratie zijn drie dingen essentieel: uitgebreide vakkennis, ervaring en een goede planning. Eerst zal geïnventariseerd moeten worden welke data beschikbaar is uit welke systemen en wat daarvan meegenomen moet worden naar de nieuwe ERP oplossing. Vervolgens moet de data worden gestandaardiseerd zodat het ERP systeem de data op een eenduidige manier kan interpreteren. Vervolgens worden de data naar het nieuwe systeem gemigreerd, zodat alles op 1 plek inzichtelijk is. Klinkt heel simpel, maar bij elke stap liggen er talloze problemen op de loer die alleen een senior consultant vakkundig het hoofd kan bieden. En uiteraard word jij als klant bij elke stap meegenomen, begeleid en geïnstrueerd zodat geen stap overgeslagen wordt. Want uiteindelijk ben jij het die met het systeem moet gaan werken en het volste vertrouwen moet hebben in de juistheid van de data.