Project Management

Elk onderdeel van het project is bij KLEERDER in veilige handen. Door de senioriteit van onze consultants, kunnen we altijd de beste persoon op jouw project plaatsen. Met welk project management methodiek je ook werkt, onze senior consultants hebben er ervaring mee en weten elk project tot een succes te brengen.

PRINCE2

PRINCE2 is misschien wel de meest bekende en gebruikte projectmethodiek bij ICT projecten. Na het succesvolle ontvangst van PRINCE in de jaren ’80, werd PRINCE2 in 1996 geïntroduceerd en werd beter toepasbaar voor projecten ook buiten de ICT. Binnen PRINCE2 wordt er gewerkt met 7 principes, 7 thema’s en 7 processen. Vooral de 7 processen laten zien dat een project bestaat uit verschillende onderdelen die elk afzonderlijk moeten worden doorlopen en afgesloten voordat aan een volgende fase kan worden begonnen. De 7 principes en thema’s zijn richtlijnen om alle neuzen in het project dezelfde kant op te laten wijzen.

ITIL

Ook ITIL is een veelgebruikte projectmethodiek binnen de ICT die voornamelijk gestoeld is op een verzameling van best practises binnen een branche of organisatie. ITIL Versie 3 is sinds 2006 in gebruik en heeft in 2011 nog een update gekregen. Binnen V3 is de gehele service lifecycle opgedeeld in 5 fasen. Binnen elke fasen zijn strategieën en methodieken opgenomen die voor die fase van belang zijn. Omdat ITIL geen vastomlijnde methodiek is als PRINCE2, zijn wijzigingen in het project heel gemakkelijk te ondervangen. En omdat er weinig tijd verloren gaat aan het registeren en bijhouden van het project management zelf, kan de beste praktijkoplossing snel worden geïmplementeerd.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is in de basis een samenvoegsel van twee verschillende methodieken, namelijk Lean en Six Sigma. Waar Lean zich vooral richt op het minimaliseren van verspillingen in een proces, kijkt Six Sigma naar het continu hooghouden van de kwaliteit. In de combinatie als Lean Six Sigma wordt elk proces onder de loep genomen, elke actie die geen waarde toevoegt voor de klant geëlimineerd en de kans op het maken van fouten wordt geminimaliseerd.

Deze drie meest voorkomende technieken en methodieken voor project management zijn bij onze senior consultants in ruime mate aanwezig. Werken jullie uitsluitend met PRINCE2? Dan zorgt KLEERDER ervoor dat er een PRINCE2 Professional toegewezen wordt aan jouw project.

Een project zonder senior project management, kan zich nooit KLEERDER bewijzen.