E-Learning

Waar je 30 jaar geleden nog een opleiding nodig had om een simpel commando door te geven aan een computer, is de digitale wereld tegenwoordig ingericht op gebruikersgemak. Kijk maar hoe snel kinderen weten om te gaan met mobiele telefoons en tablets. Maar wat voor de ene persoon een logische handeling is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. En zeker nu Microsoft AX een complexe ERP-oplossing is, is het belangrijk om duidelijk te weten welke processen zijn ingericht en hoe deze gevolgd moeten worden. En wie wanneer op welke button moet klikken.

Daarom bieden wij na afronding van elk project altijd een E-Learningtraject aan voor alle betrokken medewerkers. Hiervoor maken we gebruik van de drie marktleiders op het gebied van E-Learningsoftware: Articulate Storyline, Adobe Captivate en Datango. Door gebruik te maken van deze software kunnen we alle medewerkers op dezelfde manier trainen en de kennis toetsen. Zo hoeven er geen fouten gemaakt te worden in het ERP-systeem die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Geen train de trainer

Ken je het doorfluisterspel nog van vroeger op school? 30 kinderen op een rij en een zin werd steeds doorgefluisterd in het oor van het kind ernaast. Weet je nog hoe vaak het laatste kind exact dezelfde zin wist uit te spreken als de eerste het had doorgefluisterd? Spoiler: nul keer. Dit is ook precies de reden waarom wij geen gebruik maken van ‘train de trainer’-principes. Er ontstaat uiteindelijk te veel ruis op de lijn waardoor onbewust verkeerd gebruik van het zo zorgvuldig ingerichte systeem een gewoonte wordt. En dat zorgt uiteindelijk voor problemen, waarvan de impact niet altijd meteen zichtbaar is.

Door gebruik te maken van de e-learningmodules ondervangen we deze ruis. Iedereen die met het systeem gaat werken krijgt altijd exact dezelfde informatie en tests waardoor duidelijk wordt of de stof echt goed is begrepen. Wanneer uit de data blijkt dat een bepaald onderdeel steevast slecht wordt gemaakt, zal KLEERDER onderzoeken waar het probleem zit. Dan kan deze concreet het hoofd geboden worden voordat er onjuiste data in het systeem terecht komt. Want: voorkomen is beter dan genezen.

E-learning gebaseerd op data en niet op het geheugen van een trainer. Dat werkt KLEERDER.

Wij werken met…

De inzet van het juiste E-Learning pakket is van essentieel belang op hoe schaalbaar en hoe snel u les materiaal bij uw eindgebruikers krijgt. Bij KLEERDER werken we voornamelijk met de onderstaande E-Learning software. Al deze pakketen zijn “Market Leaders” op E-Learning gebied

  • Articulate Storyline
  • Adobe Captivate
  • Datango